НОВИНИ

Във връзка с оптималната организацията на работа и зареждане с продукти за храна в предстоящите работни дни между празничните, 05 и 07  май, моля да отбележите дали Вашето дете ще посещава ДГ 191.

https://forms.gle/fBSbDZhXfi6B2Qas6

 

Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването   от понеделник, 5 април, детските градини и яслите  възобновяват работата си.

Поради много отсъстващ персонал, се налага реорганизация на работата.

От 05.04.2021г. ДГ 191 ще отвори една яслена група. Децата от II ясла ще бъдат приемани в занималнята на първа яслена група от м.с. Румяна Димитрова и Весела Димитрова.

Уважаеми родители,

за тези деца, които ще подновят посещенията си, носете декларации, че не са били в контакт със заразно болни. В секцията за родители, раздел бланки има декларация по образец .

Тези семейства, в които има по-големи братчета и сестричета-ученици, и желаят по-малкото дете да отсъства по време на ваканцията, могат да подадат заявление за отсъствие по време на ваканция, за да бъдат отсъствията извинени служебно.

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за родителите на деца от първа група

Първа група – Учител с положителен тест

ЗАПОВЕД ОТСЪСТВИЯ

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

https://forms.gle/8PUG9XWwwJd41YQc6

 

Анкета за възобновяване посещенията на децата от 04.01.2021г.

https://forms.gle/DWYTMEQVTEGykJ5i7

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Saglasie_roditel

 ВАЖНО-СЪОБЩЕНИЕ-ЗА-ТАКСИТЕ

 

Алгоритъм – ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА  ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19

Изисквания при постъпване на новоприети деца или при подновяване на посещенията

ДГ-converted

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Saglasie_roditel

 

АНКЕТА – ПРОУЧВАНЕ във връзка с РМС 790/30.10.2020 г. и норматива за подпомагане на заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО, активна за попълване на  03 и 04.12.2020.

 Настоящата анкета има за цел ежеседмично да събира информация  за посещаващите деца през посочения период. Резултатите са важни за оптималната ни организация на работа. Моля, попълвайте я до сряда

Анкета за периода 31.08. – 04.09.2020г.  https://forms.gle/Nfo8F61Cc4W3RH59A

Анкета за периода 24.08 – 28.08.2020г.   https://forms.gle/8eUXAZ9o9kDGUNBCA

Анкета за периода 17.08 – 21.08.2020г.     https://forms.gle/Y5eiP7wCxW1iUs4R7

Анкета за периода 10.08 – 14.08.2020г.    https://forms.gle/BBaz3NyJAvKWrKPw7

Анкета за периода 03.08 – 07.08.2020г.    https://forms.gle/rGf6zVW6mfzjp2Pd6

Анкета за периода 27.07 – 31.07.2020г. https://forms.gle/TGQSB7pbL9xeTRU58

Анкета за периода 20.07 – 24.07.2020г.    https://forms.gle/fcmHT79ZghWLGapn6

Анкета за периода 13.07 – 17.07.2020г.   https://forms.gle/jNtjhLVwu4tCvCLe8

Анкета за периода 06.07 – 10.07.2020г.      https://forms.gle/8yaG7fiXdGo6L6bo6

Анкета за периода 29.06- 03.07.2020г     https://forms.gle/DnTwFqhGoESHuyBJA

Анкета за периода 22 – 26.06.2020г.      https://forms.gle/WH95ud35g2kLoyku8

Анкета за периода  15 – 19.06:     https://forms.gle/RxjfsHufkDkMz1D3A

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7E2yQfd84UQrabk4hJ3Ooxwgg51S_wkmvOFwcKUoPuJxFSQ/viewform

https://forms.gle/RCdgZMBo1kgf6GMd7

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Saglasie_roditel

Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация (1)

Мерки за организиране на дейността на детските градини:

DG_opening_20052020

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenwbi43q8ava42kbPTm1_bghMmSgmjMMltIA5PVeRPA-Jo_A/viewform

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДГ 191

ВАЖНО!!!

ВАЖНО ЗА ПРОГРАМИТЕ ПЛОД И МЛЯКО

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ДОКАТО  ГРАДИНИТЕ СА В СТАТУТ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПЛАЩАНЕТО НА ТАКСИ СТАВА ЕДИНСТВЕНО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТАКСИТЕ

rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki

 

Бъдете здрави и да си пожелаем да преминат неприятностите в кратки срокове!

Слава Василева – директор ДГ 191