ЗА НАС

ДГ №191 е уютна и комфортна детска градина,  изцяло съобразена с потребностите и физическото развитие на децата от 1 – 7 години. Обширен двор с подсигурени площадки за всяка група, обезопасени с гумирана настилка, на които примамват люлки, пързалки, къщички, катерушки. Многото зеленина и цветя създават настроение и желание за игра.

В детската градина, по европейски проект “Стакато”,  има изградена система за  захранване  сградите със зелена енергия  –  подгряване на гореща вода от слънцето.

Обучението и възпитанието на децата се осъществява чрез разнообразяване на формите на взаимодействие „дете-възрастен“ – „детска група-среда“,при обединяване усилията на семейството с детската градина за създаване на благоприятен психологически климат и стимулиране на детето.

Животът в детската градина е наситен с радостни събития. Създадени са традиции за честване на различни празници.
Но най – важното е че всичко се прави с много любов и търпение от добри учители и помощен персонал. Водени от желанието да възпитаваме позитивни и добронамерени характери, да покажем на децата истински важните неща в живота, в  градината работим по проект, наречен  „ Доброландия“. Това е една чудна страна на обичта и приятелството, в която има много свободна воля, но и правила.